Astăzi: 22.10.2014
md ru en
Despre Minister
Instituţii Subordonate
Activităţi
Consiliul de coordonare a asistenţei externe în domeniul muncii şi protecţiei sociale
Acte legislative şi normative
Transparenţa în procesul decizional
Organizaţia Internaţională a Muncii (ILO)
Serviciul de presă
Galerie foto
Feedback
Achiziţii publice
Funcţii vacante
Referinţe utile
Contacte
Comisia naţională pentru populaţie şi dezvoltare a Republicii Moldova
Informaţii de Contact
MD-2009, Chisinau,
str. Vasile Alecsandri, 1

tel.:(+373) 22 26-93-01; 26-93-60;
fax:(+373) 22 26-93-10
e-mail: secretariat@mmpsf.gov.md
Prima pagină Pagina de start
Noutăţi
15.10.2014 Comunicate

Ministerul Muncii Protecției Sociale și Familiei aduce felicitări femeilor ce locuiesc la sate cu ocazia Zilei Mondiale a Femeilor din Mediul Rural, care este marcată anual la 15 octombrie începând cu anul 2008.

 Ideea celebrării, în fiecare an, a unei Zile mondiale dedicate femeilor din mediul rural s-a conturat cu prilejul unei Conferințe a ONU pentru femei, care a avut loc la Beijing, în septembrie 1995. Acest eveniment a fost considerat modul pragmatic de a obține recunoașterea și susținerea pentru rolurile multiple asumate de femeile din mediul rural, care se ocupă de obicei cu agricultura sau dețin mici afaceri. Femeile din mediul rural reprezintă mai mult de un sfert din populația lumii. Ele contribuie la bunăstarea familiilor lor și la dezvoltarea economiei rurale. Din cauza rolului lor cheie privind producția de alimente și a siguranței acestora s-a decis ca Ziua internațională a femeilor din mediul rural să fie aniversată la 15 octombrie, cu o zi înainte de Ziua Mondială a Alimentației.

Ministerul Muncii Protecției Sociale și Familiei responsabil de politicile în domeniul egalității de gen, continuă să promoveze drepturile femeilor,în mod special a celor din mediul rural. Egalitatea de gen şi promovarea respectării depline a tuturor drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale pentru toţi sunt esenţiale pentru avansare în dezvoltare, pace şi securitate. Programul naţional de asigurare a egalităţii de gen pe anii 2010-2015  și Planului de acțiuni pentru perioada 2013-2015 reprezintă  documentul strategic, care determină obiectivele politicii de asigurare a egalităţii de gen în Republica Moldova pînă în anul 2015 şi stabileşte acţiunile prioritare în domeniu. Programul are drept scop identificarea şi asigurarea oportunităţilor, condiţiilor şi modalităţilor de realizare eficientă a egalităţii de gen și include următoarele componente: protecţia socială şi familia, angajarea în cîmpul muncii şi migraţia, bugetarea ca domeniu (interdisciplinar), educaţia, sănătatea, prevenirea și combaterea violenţei  şi traficului de fiinţe umane, participarea politică, ridicarea nivelului de informare / mass media.

detaliat
10.10.2014 Știri

Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei anunță despre finalizarea proiectului de sensibilizare privind programele Ajutor Social și Ajutor în Perioada Rece a Anului 

La începutul anului 2014, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei  a demarat un ciclu de activităţi cu funcţionari publici, formatori de opinie, mass media, mediul politic, societatea civilă, în cadrul proiectului „CONSULTANŢĂ DE COMUNICARE PENTRU A SPRIJINI IMPLEMENTAREA UNEI CAMPANII DE CREŞTERE A CONŞTIENTIZĂRII PENTRU PROGRAMELE DE AJUTOR SOCIAL ŞI DE COMPENSAŢII PENTRU PERIOADA RECE A ANULUI”. 

Scopul acestor activităţi este de a acorda suport comunităţii în înţelegerea deplină a necesităţii şi importanţei  programelor de sprijin financiar, precum și de a spori cunoașterea de către diverși actori din societate a detaliilor ce țin de aceste programe sociale.
În cadrul campaniei au fost realizate un șir vast de activități care au avut ca scop transmiterea informației personalizate, prin mijloace alese în speță pentru fiecare din cele 5 grupuri țintă cărora se adresa campania: asistenții sociali, mediul politic, societatea civilă, mass media și beneficiarii/publicul larg.

Astfel, pentru beneficiari/publicul larg au fost elaborate un șir de publicații, difuzate în întreaga republică — 38 de billboarduri amplasate în municipiul Chișinău și în orașele republicii, 100 000 de broșuri cu informații privind Ajutor Social și APRA rezumate din legislație și prezentate pe înțelesul tuturor în formă de întrebări și răspunsuri, 2500 de postere plasate la oficiile asistenților sociali, cu mesajul general al campaniei, Spoturi video și audio, difuzate în media cu acoperire națională. De asemenea, au fost organizate Talk-showuri la TV și radio, scopul cărora a fost să prezinte cât mai amplu, multilateral și profund subiectele ce țin de Programul Ajutor Social, oferind cuvântul reprezentanților din diverse structuri de stat, precum și oamenilor de rând.

detaliat
10.10.2014 Știri

Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei negociază proiectul Acordului între Moldova și Letonia în domeniul securității sociale

În perioada 8 – 9 octombrie 2014, la Chișinău, a avut loc ce-a de-a doua rundă de negocieri pe marginea proiectului Acordului între Republica Moldova și Republica Letonia în domeniul securității sociale. 

Documentul este menit să asigure protecție socială atît cetățenilor Republicii Moldova, cît și celor ai Republicii Letonia care au domiciliu sau desfășoară o activitate de muncă pe teritoriul acestor state. 

Proiectul Acordului prevede acordarea pensiilor pentru limită de vîrstă, pensiilor de urmaş, pensiilor de invaliditate cauzată de boli obișnuite, pensiilor şi indemnizaţiilor de invaliditate în urma accidentelor de muncă sau cauzată de boli profesionale și ajutorului de deces.

detaliat
Arhiva noutăţilor
sus
Căutare pe site
ok
Cuvînt de salut
Exprimă-ţi opinia
Cunoaşteţi prevederile Legii privind ajutorul social?
Da
Nu
Nu ştiu

TELEFON DE ÎNCREDERE:

26 - 93 - 00
PENSIE ÎN ALTĂ ŢARĂ

Pensie in alta tara


RECENSĂMÎNTUL COPIILOR ÎN SITUAŢIE DE DIFICULTATE ...


CAMPANIA DE INFORMARE ŞI SENSIBILIZARE „NIMENI NU E SINGUR PE PĂMÂNT” PENTRU CETĂŢENII MOLDOVENI MIGRANŢI ÎN ITALIA

>

Despre Minister Instituţii Subordonate Activităţi Consiliul de coordonare a asistenţei externe în domeniul muncii şi protecţiei sociale
Acte legislative şi normative Transparenţa în procesul decizional Organizaţia Internaţională a Muncii (ILO) Serviciul de presă Galerie foto Feedback Achiziţii publice Funcţii vacante Referinţe utile Contacte
Elaborarea şi suport tehnic: Centrul de Telecomunicaţii Speciale

Statistica vizitatorilor: 6019274