ro en ru
Republic of Moldova
National Commission for Financial Markets
Search
Content
News
News
Announces
Archive
About NCFM
NCFM Activity
Meetings
NCFM Publications
Legal framework
Supervised entities
Fondul de compensare a investitorilor
Statistical and analytical information
Financial stability
Useful information
Technical assistance
Public Procurement
Vînzare „cu strigare”
Information System
Public financial education campaing
News
28.10.2015

The European Union supports development of the risk-based supervision system for the non-banking financial market participants in Moldova

Home page | News | Announces Home page Print

Announces

Comisia Naţională a Pieţei Financiare anunţă desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante pentru data 26 septembrie 2017

Denumirea funcţiei vacante:

Direcţia generală monitorizare emitenţi
- director;

Direcţia reglementare şi autorizare participanţi profesionişti din cadrul Direcţiei generale supraveghere valori mobiliare
- specialist (1) – perioada nedeterminată;
- specialist (1) – perioada determinată;

Direcţia reglementare şi control participanţi profesionişti din cadrul Direcţiei generale supraveghere valori mobiliare
- inspector (2) – perioada nedeterminată;
- inspector (2) – perioada determinată;

Documentele ce urmează a fi prezentate:
 - Formularul de participare (se anexează);
 - Copia buletinului de identitate;
 - Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 - Copia carnetului de muncă;
 - Certificatul medical, după caz;
 - Cazier judiciar.

Bibliografia concursului: Legislaţia în domeniul pieţei financiare nebancare, în special legislaţia aferentă pieţei de capital

Data-limită de depunere a documentelor: 25.09.2017.

Modalitatea de depunere a documentelor:  Documentele se depun în lădiţa pentru corespondenţă din incinta CNPF, în mapă, cu menţiunea „Pentru concurs”.

Numărul de telefon, adresa electronică şi poştală, persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:
mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare,77, e-mail: cnpf@cnpf.md ,
tel. 022-859-420, Natalia Cvasiuc, şef Serviciu personal şi relaţii de muncă.

Opinions and suggestions
Announces
02.09.2015

02.09.2015 Job Advertisement for RTA AssistantNews |About NCFM |NCFM Activity |Meetings
NCFM Publications |Legal framework |Supervised entities |Fondul de compensare a investitorilor |Statistical and analytical information |Financial stability |Useful information |Technical assistance |Public Procurement |Vînzare „cu strigare” |Information System |Public financial education campaing

Elaboration and technical support: Special telecommunication centre

Visitors statistic: 7274808