ro en ru
Republic of Moldova
National Commission for Financial Markets
Search
Content
News
News
Announces
Archive
About NCFM
NCFM Activity
Meetings
NCFM Publications
Legal framework
Supervised entities
Fondul de compensare a investitorilor
Statistical and analytical information
Financial stability
Useful information
Technical assistance
Public Procurement
Vînzare „cu strigare”
Information System
Public financial education campaing
News
28.10.2015

The European Union supports development of the risk-based supervision system for the non-banking financial market participants in Moldova

Home page | News | News Home page Print

News

CERINȚE DE RAPORTARE

În această săptămână colegii polonezi și moldavi  au examinat în cadrul atelierelor de lucru desfășurate la Comisia Națională a Pieței Financiare noi subiecte de pe agenda proiectului Twinning, implementat la CNPF,  în special, cele ce țin de analiza și elaborarea cerințelor de raportare în scop de supraveghere pentru asociațiile de economii și împrumut și organizațiile de microfinanțare.
Specialiștilor Comisiei Naționale le-au fost furnizate informații despre sectorul uniunilor de credit și cooperativelor din Polonia, care în esență sunt niște  cooperative financiare deținute  și controlate în mod democratic de membrii săi, gestionate cu scopul de a maximiza beneficiile lor economice prin prestarea serviciilor financiare la prețuri competitive și echitabile. Uniunile  de credit și economii cooperative sunt instituții financiare nonprofit  ce prestează servicii doar membrilor săi, acordând împrumuturi și credite, acceptând depozite  și realizând decontări financiare.
Participanții atelierelor de lucru au fost informați despre actele legislative și normative privind raportarea uniunilor de credit de care se ghidează în activitatea lor uniunile de credit din Polonia- Legea cu privire la mișcarea cooperativă, Legea cu privire la uniunile de credit și economii   cooperative (NACSCU) ș.a. De altfel, NACSCU reprezintă o cooperativă de persoane juridice și este reglementată de Legea cu privire la mișcarea cooperativă  în limitele nereglementate de Legea cu privire la uniunile de credit. Scopul activității NACSCU este de a garanta stabilitatea financiară a uniunilor de credit, în special,  susținerea lor financiară din resursele fondului de stabilizare,   controlarea acestora pentru a garanta siguranța depozitelor în uniunile de credit și conformitatea activității lor cu legislația. Mersul atelierelor de lucru s-a caracterizat prin discuții vizând formularele de raportare, domeniul lor de aplicare, frecvența raportării, precum și  aspectele ei practice. De o reală utilitate s-a dovedit a fi, în acest sens, practica KNF cu privire la cerințele procesului de raportare, fiind prezentate modelele, formularele  și regulamentele utilizate de  Autoritatea de Supraveghere Financiară din Polonia în acest domeniu, modul cum decurge supravegherea activității uniunilor de credit, care constă   în licențierea, reglementarea, controlul lor sub aspect disciplinar și de analiză.
    

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 Opinions and suggestions
Announces
02.09.2015

02.09.2015 Job Advertisement for RTA AssistantNews |About NCFM |NCFM Activity |Meetings
NCFM Publications |Legal framework |Supervised entities |Fondul de compensare a investitorilor |Statistical and analytical information |Financial stability |Useful information |Technical assistance |Public Procurement |Vînzare „cu strigare” |Information System |Public financial education campaing

Elaboration and technical support: Special telecommunication centre

Visitors statistic: 7274831