ro en ru
Republic of Moldova
National Commission for Financial Markets
Search
Content
News
News
Announces
Archive
About NCFM
NCFM Activity
Meetings
NCFM Publications
Legal framework
Supervised entities
Fondul de compensare a investitorilor
Statistical and analytical information
Financial stability
Useful information
Technical assistance
Public Procurement
Vînzare „cu strigare”
Information System
Public financial education campaing
News
28.10.2015

The European Union supports development of the risk-based supervision system for the non-banking financial market participants in Moldova

Home page | News | News Home page Print

News

Indicatori de avertizare timpurie

Și în această săptămână s-au desfășurat ateliere de lucru din cadrul proiectului Twinning, implementat la CNPF. Au fost analizate subiecte ce țin de elaborarea sistemului indicatorilor de avertizare timpurie pentru asociațiile de economii și împrumut. În procesul examinării tematicii în cauză s-a subliniat că sistemul de avertizare timpurie este un proces de examinare, estimare, verificare și obținere a informațiilor cu privire la toate domeniile de activitate ale asociațiilor de credit,  ce au impact asupra situației financiare, dezvoltării, profitabilității și siguranței asociațiilor de economii și împrumut. Sistemul de avertizare timpurie are ca obiective sprijinirea conducerii asociației, implementarea unui set unitar de indicatori financiari ce elimină problema  utilizării diferitor criterii de către anumite asociații de credit, concentrarea și unificarea indicatorilor și formulelor, compararea obiectivă  ce permite obținerea unor noi tipuri de informații și clasificarea anumitor uniuni de credit, și, în sfârșit, facilitarea supravegherii, deoarece  sistemul analitic constituie un sprijin și pentru supraveghetorul întregului sector al uniunilor de credit. După cum s-a accentuat în timpul desfășurării atelierelor de lucru, sursele principale pentru sistemele de avertizare timpurie sunt datele obținute din rapoartele asociațiilor de economii și împrumut.
Desigur, s-a făcut referință la practica KNF cu privire la elaborarea Indicatorilor de avertizare timpurie pentru asociațiile de economii și împrumut, și anume: regulile de creare a sistemelor analitice, cum ar fi PEARLS,  KAPER și SASSKOK. Bunăoară,  PEARLS este un sistem de monitorizare a performanței financiare, creat pentru a oferi îndrumare de gestiune pentru asociațiile de credit și alte instituții de economii create de WOCCU.  PEARLS reprezintă și un instrument de supraveghere pentru autoritatea de reglementare. El poate fi utilizat pentru a compara și a realiza un clasament al instituțiilor, poate oferi comparații între instituțiile similare din același stat sau din state diferite. KAPER reprezintă un set de rate financiare care facilitează gestionarea și supravegherea asociațiilor de credit, iar SASSKOK este un sistem care adună datele de raportare ale uniunii de credit și raportează  pentru necesitățile de supraveghere ale KNF. În cadrul atelierelor de lucru a fost examinată posibilitatea aplicării experienței poloneze în Republica Moldova sau eventualitatea elaborării unui model autohton al sistemului indicatorilor de avertizare timpurie pentru asociațiile de economii și împrumut.


Opinions and suggestions
Announces
02.09.2015

02.09.2015 Job Advertisement for RTA AssistantNews |About NCFM |NCFM Activity |Meetings
NCFM Publications |Legal framework |Supervised entities |Fondul de compensare a investitorilor |Statistical and analytical information |Financial stability |Useful information |Technical assistance |Public Procurement |Vînzare „cu strigare” |Information System |Public financial education campaing

Elaboration and technical support: Special telecommunication centre

Visitors statistic: 7274829