ro en ru
Republic of Moldova
National Commission for Financial Markets
Search
Content
News
News
Announces
Archive
About NCFM
NCFM Activity
Meetings
NCFM Publications
Legal framework
Supervised entities
Fondul de compensare a investitorilor
Statistical and analytical information
Financial stability
Useful information
Technical assistance
Public Procurement
Vînzare „cu strigare”
Information System
Public financial education campaing
News
28.10.2015

The European Union supports development of the risk-based supervision system for the non-banking financial market participants in Moldova

Home page | News | News Home page Print

News

ULTIMA RAPORTARE

Recent la Comisia Națională a Pieței Financiare s-au întrunit membrii Comitetului de monitorizare a proiectului UE Twinning “Dezvoltarea și consolidarea capacităților operaționale și instituționale ale CNPF în domeniul reglementării și supravegherii prudențiale”, implementat cu suportul Autorității Poloneze de Supraveghere Financiară (KNF),  care au examinat raportul privind rezultatele realizării activităților planificate pentru trimestrul opt de la lansare.
În deschidere vicepreședintele CNPF Dl. Iurie Filip a remarcat importanța implementării acestui proiect, care, fără îndoială, va avea un impact benefic pentru piața financiară nebancară autohtonă.
În luarea sa de cuvânt Damian Jaworski, lider de proiect din partea KNF,  a remarcat că proiectul Twinning care a fost finalizat, constituie doar începutul colaborării între KNF și CNPF. Domnia sa a opinat că perioada de raportare-12 mai-11 august 2017- a fost încărcată și rodnică. În trimestrul 8 de implementare a proiectului au fost organizate 11 activități. Asistența a fost informată că în perioada dată a fost analizată legislația Republicii Moldova ce reglementează activitatea CNPF, experții polonezi venind cu recomandări și modificări, inclusiv și la legislația secundară privind piețele de capital, experții polonezi evaluând proiectul Legii privind organismele de plasament colectiv alternative, care transpune Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de investiții alternative ( DAFIA) în legislația Republicii Moldova. În urma analizei a fost elaborat un raport de evaluare a domeniului de aplicare a DAFIA, cât și recomandări detaliate cu privire la procesul de autorizare, limitele de investiții pentru organismele de plasament colectiv, cerințele de capital, condițiile de funcționare, depozitar, transparență și sancțiuni.
Câteva activități au avut în prim plan consolidarea protecției consumatorilor și arbitrajul în asigurări, în context fiind  evaluat cadrul normativ al Republicii Moldova în raport cu noile prevederi ale legislației UE cu privire la activitățile de distribuție de asigurări și,  în special, conformitatea cu Directiva 2016/97 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 ianuarie 2016 privind distribuția de asigurări (Directiva IDD).
De asemenea, în perioada de raportare s-au desfășurat activități ce vizau  domeniul asociațiilor de economii și împrumut , cum ar fi elaborarea sistemului indicatorilor de avertizare timpurie pentru asociațiile de economii și împrumut, evaluarea domeniului de aplicare a supravegherii acestor asociații, elaborarea standardelor minime pentru supravegherea bazată pe riscuri a AEÎ, analiza fondului de garantare a economiilor și a fondului de lichidități pentru asociațiile de economii și împrumut, elaborarea cerințelor de raportare în supraveghere pentru AEÎ și organizațiile de microfinanțare, analiza legislației secundare privind fondurile de pensii și recomandările de modificare etc. Totodată, s-a subliniat importanța și eficiența vizitelor de studii – trei la număr- efectuate în această perioadă la Autoritatea de Supraveghere Financiară (KNF) din Polonia, în cadrul cărora specialiștii de la CNPF s-au familiarizat cu aspecte ce țin de supravegherea bazată pe riscuri a societăților de asigurări, practicile de supraveghere a asociațiilor de economii și împrumut și a fondurilor de pensii.
În final a fost exprimată satisfacția că toate obiectivele din agenda de lucru pentru perioada raportată au fost realizate cu brio și și-au atins scopul, ceea ce a demonstrat cu elocvență intenția și responsabilitatea colegilor polonezi și moldavi de a finaliza cu succes  proiectul.


Opinions and suggestions
Announces
02.09.2015

02.09.2015 Job Advertisement for RTA AssistantNews |About NCFM |NCFM Activity |Meetings
NCFM Publications |Legal framework |Supervised entities |Fondul de compensare a investitorilor |Statistical and analytical information |Financial stability |Useful information |Technical assistance |Public Procurement |Vînzare „cu strigare” |Information System |Public financial education campaing

Elaboration and technical support: Special telecommunication centre

Visitors statistic: 7271331