ro en ru
Republic of Moldova
National Commission for Financial Markets
Search
Content
News
News
Announces
Archive
About NCFM
NCFM Activity
Meetings
NCFM Publications
Legal framework
Supervised entities
Fondul de compensare a investitorilor
Statistical and analytical information
Financial stability
Useful information
Technical assistance
Public Procurement
Vînzare „cu strigare”
Information System
Public financial education campaing
News
28.10.2015

The European Union supports development of the risk-based supervision system for the non-banking financial market participants in Moldova

Home page | News | News Home page Print

News

CONFERINȚĂ REGIONALĂ LA CHIȘINĂU

Recent hotelul Radisson Blu Leogrand a găzduit un eveniment de importanță majoră pentru participanții pieței de asigurări din Republica Moldova- Conferința regională de asigurări. Organizat de XPRIMM cu sprijinul oficial al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare din Moldova, Biroului Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule din Moldova şi altor parteneri, evenimentul a adunat mai bine de 100 de participanți, veniți din 10 țări, reprezentanți ai companiilor de asigurări și  de brokeraj în asigurări, cât și ai autorităților de profil.  Experți din Moldova, România, Rusia, Cehia, Olanda, Germania, Polonia Croația, Macedonia și Slovenia au venit la Chișinău pentru a pune în discuție aspecte de bază ale activității pieței de asigurări și brokeraj din țara noastră, starea de lucruri privind sectorul de asigurări din regiune și multe alte aspecte.
În cuvântul său inaugural preşedintele CNPF Valeriu Chiţan a constatat că sectorul de asigurări din Europa Centrală şi de Est parcurge  actualmente un proces de reformare pe partea de reglementare şi pe cea operaţională, cu noi exigenţe şi provocări, fiind vorba de o tranziţie către euroconformare şi bunele practici. Referindu-se la piața de asigurări din Republica Moldova Domnia sa a specificat că...„ fiind  una în curs de dezvoltare, este marcată în continuare de preponderenţa asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto - asigurările RCA şi Carte Verde”, exemplificând: „În 2016, din totalul portofoliului de asigurare de aproximativ 1,35 mlrd. lei, sub 50 la sută au reprezentat asigurările RCA, respectiv: RCA internă – cu o cotă de aproximativ 25% sau peste 325 mil. lei prime brute subscrise, în creştere cu 30 la sută faţă de anul 2015; Carte Verde – cu o pondere de 23% sau 310 mil. lei prime brute subscrise, în creştere cu aproape 13 % faţă de anul 2015”. Președintele CNPF a  atras atenția, că din cauza imaturităţii pieţei şi a mai multor factori, inclusiv socio-economici şi umani, nivelul redus de trai al cetăţenilor, precum şi lipsa culturii asigurărilor și în acest an se păstrează aceeași tendință. Dl. Valeriu Chițan a mai subliniat: „ în contextul Acordului de Asociere RM-UE, autoritatea naţională de reglementare stăruie asupra relansării pieţei de asigurări prin promovarea unui set de instrumente aferente. Principalele direcţii de dezvoltare în acest sens sunt: alinierea supravegherii şi administrării riscurilor la standardele regimului de Solvabilitate II, aplicarea unui cadru procedural armonizat la rigorile UE şi implementarea cadrului de rezoluţie, pentru a interveni timpuriu  şi prompt în anticiparea crizelor financiare cu minimizarea efectelor acestora”. Dl. Președinte Chițan şi-a exprimat certitudinea că piaţa autohtonă  de asigurări are perspective pentru o dezvoltare gradual ascendentă, iar realizarea acestui deziderat este în funcţie de eficacitatea politicilor coerente de reglementare, relevanţei şi calităţii cadrului normativ, implicit, supravegherea eficientă şi mediul concurenţial adecvat. În acest sens, CNPF se va dedica în continuare implementării proiectelor de asistenţă cu Banca Mondială şi Uniunea Europeană, care au scopul de a eficientiza cadrul de funcţionare a pieţei de asigurări, în centrul atenţiei având protecţia consumatorilor de servicii financiare, îmbunătăţirea transparenţei, a situaţiei financiare şi guvernanţei corporative a entităţilor.
Un tablou de ultimă oră al pieței de asigurări din Republica Moldova a fost creionat în cadrul Conferinței de Svetlana Lupașcu, director al Direcţiei generale supraveghere asigurări CNPF, care a familiarizat asistența cu unele date statistice: astăzi în Moldova activează 16 companii şi 72 de reprezentanţi ai instituţiei brokerilor de asigurare. În anul 2016, societăţile de asigurare au încasat prime brute subscrise în sumă de 1,5 mlrd. lei şi au achitat despăgubiri în valoare de 560 mil. lei. Capitalul statutar total al companiilor este de 520 milioane lei. Activele totale au atins cifra de 3,2 miliarde lei, iar rezervele – 1,4 mil. lei. Profitul pieţei de asigurări pentru anul 2017 este estimat la 110 milioane lei. În opinia Svetlanei Lupaşcu anul  2018 va fi unul al provocărilor, deoarece Comisia Națională a Pieței Financiare îşi propune să elaboreze două legi noi în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto, să sporească gradul de conştientizare vizând regimul de supraveghere prudențiala Solvency II, să amelioreze exigențele faţă de asigurători şi să contribuie la dezvoltarea serviciilor de asigurări facultative.
În luarea sa de cuvânt Cornel Coca Constantinescu, vicepreşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară din România, a atras atenția că industria de asigurări din România este una emergentă  ceea ce garantează o bună perspectivă de evoluare, venind cu un exemplu concludent: „În România asigurările de viaţa reprezintă 18% din totalul primelor brute subscrise, în Republica Moldova  acest indicator este de 6%, în timp ce media europeană este de peste 60%”. Tot Domnia sa a mai precizat că densitatea medie a asigurărilor pe cap de locuitor în România constituie 104 euro, iar în R. Moldova – aproximativ 19 euro, în timp ce media europeană este egală cu 200 de euro pe cap de locuitor. Este și acesta un prilej pentru meditații și de căutare a  soluțiilor optime pentru atingerea obiectivelor scontate.


Opinions and suggestions
Announces
02.09.2015

02.09.2015 Job Advertisement for RTA AssistantNews |About NCFM |NCFM Activity |Meetings
NCFM Publications |Legal framework |Supervised entities |Fondul de compensare a investitorilor |Statistical and analytical information |Financial stability |Useful information |Technical assistance |Public Procurement |Vînzare „cu strigare” |Information System |Public financial education campaing

Elaboration and technical support: Special telecommunication centre

Visitors statistic: 7452514