ro en ru
Republic of Moldova
National Commission for Financial Markets
Search
Content
News
News
Announces
Archive
About NCFM
NCFM Activity
Meetings
NCFM Publications
Legal framework
Supervised entities
Fondul de compensare a investitorilor
Statistical and analytical information
Financial stability
Useful information
Technical assistance
Public Procurement
Vînzare „cu strigare”
Information System
Public financial education campaing
News
28.10.2015

The European Union supports development of the risk-based supervision system for the non-banking financial market participants in Moldova

Home page | News | News Home page Print

News

MEMORANDUM PENTRU PREGĂTIREA SPECIALIĂTILOR

Recent Comisia Națională a Pieței Financiare, Banca Națională a Moldovei, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și Centrul de Excelență în Economie și Finanțe au semnat Memorandumul de înțelegere în vederea formării specialiștilor în domeniul financiar-bancar.
De rând cu semnatarii documentului, la ceremonie au fost prezenți Excelența Sa Christine Freilinger, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Austriei în Republica Moldova, reprezentanții managementului Companiei Grawe Carat Asigurări,  ai Agenției Austriece de Dezvoltare, alți oficiali. După cum s-a subliniat în cadrul evenimentului, proiectul în cauză întitulat „Centrul de formare continuă practică pentru specialiștii din domeniul finanțelor în Republica Moldova” va fi implementat de Reprezentanța CALLIDUS Moldova, cu sprijinul financiar al Agenției Austriece pentru Dezvoltare în Republica Moldova. Pe durata perioadei de studiu- 2018-2019-se prevede a instrui gratuit circa 300 de persoane, beneficiarilor fiindu-le oferită posibilitatea să pună bazele, sau, în unele cazuri, să-și aprofundeze cunoștințele și abilitățile profesionale, să se familiarizeze cu noile reglementări prevăzute de legislația comunitară, cea  în materie de asigurări etc. La fel, le va fi oferită șansa de a-și încerca forțele în domeniul antreprenoriatului. E de menționat că de studiile din cadrul proiectului se vor bucura nu doar reprezentanți ai sectoarelor  bancar și non-bancar, ci și absolvenții instituțiilor de învățământ superior cu specializare economică sau a companiilor proaspăt lansate.
„Noi salutăm  inițiativele, menite  să contribuie la pregătirea specialiștilor în domeniul financiar-bancar al țării,- a subliniat în alocuțiunea sa Dna Nina Dosca, Viceprețedinte al Comisiei Nașionale al Pieței Financiare, semnatara Momorandumului din partea CNPF. „Sunt apreciabile eforturile și generozitatea partenerilor austrieci, astfel că vă asigurăm în deschiderea noastră vizând materializarea proiectului, suntem gata să oferim informația  solicitată, să delegăm, dacă va fi necesar,  formatori din partea instituției, să participăm la ședințele comitetului de coordonare și la alte evenimente ce vor fi organizate. Îmi exprim certitudinea că îngemănarea eforturilor tuturor va aduce la realizarea obiectivelor scontate”. 


Opinions and suggestions
Announces
02.09.2015

02.09.2015 Job Advertisement for RTA AssistantNews |About NCFM |NCFM Activity |Meetings
NCFM Publications |Legal framework |Supervised entities |Fondul de compensare a investitorilor |Statistical and analytical information |Financial stability |Useful information |Technical assistance |Public Procurement |Vînzare „cu strigare” |Information System |Public financial education campaing

Elaboration and technical support: Special telecommunication centre

Visitors statistic: 7452487