ro en ru
Republica Moldova
Comisia Naţională a Pieţei Financiare
Căutare pe site
Navigare
Noutăţi
Noutăţi
Anunţuri
Arhiva
Despre CNPF
Activitatea CNPF
Şedinţele Consiliului de administraţie
Publicaţiile CNPF
Baza normativă
Entităţi supravegheate
Fondul de compensare a investitorilor
Informaţii statistice şi analitice
Stabilitate financiară
Informaţii utile
Asistenţă tehnică
Achiziţii publice
Licitaţie de vînzare
Sistem informaţional RCA Data
Campania de educare financiară a publicului
Noutăţi
16.11.2017

MEMORANDUM PENTRU PREGĂTIREA SPECIALIȘTILOR

Pagina de start | Noutăţi | Arhiva Pagina de start Printeaza

Arhiva

LunaAnul


Ştiri
14.07.2017COMUNICAT DE PRESĂ
În cadrul ședinței Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe a fost examinat Raportul anual 2016 privind activitatea Comisiei  Naționale a Pieței Financiare și funcționarea pieței financiare nebancare. Raportul a fost prezentat de dl Valeriu Chițan, președintele CNPF, care a stăruit să puncteze principalele aspecte aferente activității Regulatorului în perioada de gestiune.
Referindu-se la piața valorilor  mobiliare  dl Chițan a specificat, că ,,…după o cădere abruptă în 2015 a principalilor indicatori ai pieței de capital (mai cu seamă, volumul emisiunilor de valori mobiliare și volumul tranzacțiilor cu valori mobiliare), în 2016 piața valorilor mobiliare a înregistrat o ușoară revenire, însă încă sub indicii efectivi din 2012-2014. Astfel, volumul emisiunilor de valori mobiliare fiind în creștere dublă față de 2015, în același timp a constituit doar 40 la sută din cel realizat în 2012. Particularitatea pieței autohtone constă în faptul că partea preponderentă a pachetelor majoritare de acțiuni este deținută de un număr restrâns de persoane, respectiv, tranzacțiile sunt limitate din cauza lipsei ofertelor… Motivul principal fiind nelistarea la bursele regionale a acțiunilor principalelor emitenți. Un alt factor ce nu contribuie la dezvoltarea pieței, îl constituie mediul nefavorabil/dezavantajos și chiar inechitabil pentru acest segment...
11.07.2017PROIECTUL TWINNING ÎNCHEIAT CU SUCCES

Recent a avut loc Conferința de încheiere a Proiectului Uniunii Europene Twinning  implementat în decurs de doi ani la Comisia Națională a Pieței Financiare cu sprijinul Autorității de Supraveghere Financiară ( KNF ) din Polonia.

După cum avea să constate în cuvântul său de salut Dl. Valeriu Chițan, Președintele CNPF, Proiectul întitulat  ,,Dezvoltarea și consolidarea capacităților instituționale și operaționale ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare în domeniul reglementării și supravegherii prudențiale”, a constituit… „o premieră în istoria Instituției noastre de cooperare bilaterală între două autorități de profil, experiența partenerului în persoana Autorității de Supraveghere Financiară din Polonia fiind una remarcantă, călăuzitoare și aplicabilă prin transpunere în practica moldovenească”. Domnia sa a mai opinat: „De la bun început doresc să cuantific că startul acestui Proiect de înfrățire instituțională are la origine agenda Guvernului RM aferentă cooperării cu UE la capitolul ,,instrumente de consolidare instituțională”, acesta fiind într-un fel ghidat de Reprezentanța UE la Chișinău. Această reușită, în opinia noastră, în relațiile RM - UE, care sper cu tărie că la fel este împărtășită  și de oficialii UE, îmi oferă fericitul prilej pentru a exprima gratitudine Excelenței Sale dlui Ambasador Tapiola și mult stimatei Doamne Yakovleva.

04.07.2017COMUNICAT DE PRESĂ
În data de 1 septembrie 2015 la Chișinău  a fost dat startul Proiectului Twinning, implementat de  Autoritatea de Supraveghere Financiară din Polonia  (KNF )  în beneficiul CNPF. Întitulat „Dezvoltarea și consolidarea capacităților operaționale și instituționale ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare în domeniul reglementării și supravegherii prudențiale”, Proiectul în cauză a fost finanțat de Uniunea Europeană în cadrul Instrumentului European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI).
În procesul transpunerii în fapt a agendei Proiectului,  colegii din Republica Moldova și Polonia au conlucrat într-o coeziune profesională  și funcțională de cooperare, la elaborarea unui cadru de reglementare și supraveghere eficientă, corespunzător acquis-ului UE și celor mai bune practici internaționale, cu scopul sprijinirii funcționării calitative a pieței financiare nebancare locale.
Activitățile proiectului s-au desfășurat sub formă de misiuni pe termen scurt (61 la număr)  ale experților  , în cadrul  cărora au fost abordate  multiple subiecte.  Unele misiuni s-au desfășurat  în parteneriat cu specialiștii Fondului de Garantare a Băncilor din Polonia, Fondului de Garantare a Asigurărilor, precum și ai Depozitarului  Central al Hârtiilor de Valoare din Polonia...
Anunturi
04.07.2017ȘEDINȚA DE ÎNCHIDERE A PROIECTULUI TWINNING
La 07 iulie 2017 Comisia Națională a Pieței Financiare din Republica Moldova, împreună cu Autoritatea de Supraveghere Financiară din Polonia (KNF) organizează ședința de închidere a proiectului Twinning “Dezvoltarea și consolidarea capacităților instituționale și operaționale ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare în domeniul reglementării și supravegherii prudențiale”. Evenimentul se va desfășura între orele 10.00-12.00 în incinta hotelului Regency ( str. Sfatul Țării,17 ).

Opinii şi sugestii

Cu privire la lansarea Sistemului Automatizat de Stat de evidența a asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto
 
Cu privire la propunerile de amendare a legislaţiei fiscale pe piaţa financiară nebancară
Nume
E-mail*
Mesaj*

*
 
Anunţuri
08.11.2017

Comisia Naţională a Pieţei Financiare anunţă angajarea personalului pentru verificarea registrelor deținătorilor de valori mobiliareNoutăţi |Despre CNPF |Activitatea CNPF |Şedinţele Consiliului de administraţie
Publicaţiile CNPF |Baza normativă |Entităţi supravegheate |Fondul de compensare a investitorilor |Informaţii statistice şi analitice |Stabilitate financiară |Informaţii utile |Asistenţă tehnică |Achiziţii publice |Licitaţie de vînzare |Sistem informaţional RCA Data |Campania de educare financiară a publicului

Elaborarea şi suport tehnic: Centrul de Telecomunicaţii Speciale

Statistica vizitatorilor: 7271346