Pagina de start Noutăţi Harta site-ului Despre site
Timpul local în Moldova: 29.03.2017 10:20
RORUEN

www.moldova.md Moldova
Ghid turistic
Tururi şi excursii
Locuri pitoreşti
Climatul investiţional
Legislaţia
Oportunităţi
Economie
Economia şi businessul | Economie
După destrămarea URSS şi declararea independenţei la 27 august 1991, Republica Moldova a traversat o etapă complexă de tranziţie la economia de piaţă, înfruntînd un declin economic de proporţii.

Criza economică a durat 10 ani (din 1990 şi până în 1999 inclusiv), perioadă în care PIB s-a redus practic de trei ori. Începând cu anul 2000 economia a înregistrat o oarecare stabilitate, normalizîndu-se volumul de producţie, ce a influenţat parţial şi reducerea sărăciei. În perioada 2000–2005 PIB, în termeni reali, s-a majorat cu 43%. Ca urmare, rata sărăciei s-a redus cu 41,3%.

Republica Moldova continuă să menţină stabilitatea macroeconomică. În 2005 inflaţia s-a redus de la 44% în 1999 până la 10%, menţinîndu-se un curs de schimb relativ stabil al monedei naţionale, iar rezervele valutare s-au majorat semnificativ.

Creşterea economică şi împrumuturile externe prudente au permis reducerea ponderii datoriei publice şi datoriei publice garantate din PIB de la 79% în 2000 până la 27% în 2005. Acest fapt s-a datorat promovării unei politici monetar-creditare adecvate în ambianţă cu o politică fiscal-bugetară rigidă, precum şi implementării reformelor fiscale, avînd drept scop perfecţionarea sistemului de colectare a impozitelor.

Produsul intern brut (1990 = 100%)


Dezvoltarea economică a ţării în anul 2006 a fost influenţată negativ de o serie de factori externi. Printre aceştia se numără condiţiile climaterice nefavorabile, interdicţia exportului anumitor bunuri în Federaţia Rusă plus accesul limitat la alte pieţe de export, dublarea preţurilor la resursele energetice, importate din Rusia şi majorarea considerabilă a preţurilor la resursele energetice pe pieţele altor ţări. În consecinţă, s-a produs deteriorarea indicilor macroeconomici, s-a micşorat rata de creştere a PIB, s-a redus producţia industrială şi agricolă, precum şi exportul de bunuri, majorîndu-se deficitul balanţei comerciale şi balanţei de plăţi. Cele întîmplate au cauzat o accelerare a proceselor inflaţioniste. Majorarea inflaţiei are un caracter nemonetar şi depinde de preţurile la gaze, resurse energetice şi sporirea cheltuielilor de producţie aferente.

Factorii externi în 2006 au creat dificultăţi în activitatea Guvernului, orientată spre realizarea sarcinilor economice şi sociale. Dificultăţile economice cu care s-a confruntat în 2006 Republica Moldova ar putea avea un impact negativ asupra nivelului de trai al populaţiei. De aceea, Guvernul şi Banca Naţională sînt gata să întreprindă acţiuni neordinare de prevenire a şocurilor social-economice a ţării.

Indicatorii de bază ai dezvoltării social-economice a Republicii Moldova pentru perioada 2000 – primul semestru al anului 2006

Indicatorii 2000 2001 2002 2003 2004 2005 I semestru 2006
Rata de creştere a PIB, % faţă de anul precedent 2,1 6,1 7,8 6,6 7,4 7,1 5,0
Ponderea populaţiei aflate sub pragul absolut al sărăciei, % 67,8 54,6 40,4 29,0 26,5 29,1 x
Rata şomajului (conform BIM) % 8,5 7,3 6,8 7,9 8,1 7,3 6,41
Datoria externă totală în raport cu PIB, % 133,9 113,5 109,6 97,7 73,1 68,4 x
Ritmul de creştere al preţurilor de consum (la sfîrşitul anului), % 18,4 6,3 4,4 15,7 12,5 10,0 7,4
Rata medie de schimb, lei/dolari SUA 12,43 12,87 13,57 13,94 12,33 12,60 13,02
Balanţa contului curent în raport cu PIB, % -7,6 -1,8 -1,2 -6,8 -2,0 -8,3 -14,3
Veniturile rezidenţilor din munca peste hotare şi transferuri de peste hotare ale angajaţilor în raport cu PIB, % 13,8 16,4 19,4 24,4 27,0 31,4 31,1
Ponderea TVA brute în industrie în PIB, % 16,3 18,7 17,3 17,6 17,1 17,0 15,2
Ponderea TVA brute în agricultură, economia vînatului şi silviculturii în PIB, % 25,4 22,4 21,1 18,3 17,5 14,2 7,5
Raportul pensiei lunare la salariul mediu lunar, % 21 18 21 21 21 27 26

1 trimestrul II 2006
Articole din categoria "Economie"

Calea ce nu vrea să fie întreruptă

Chiar de la apariţia ei pe lume, calea ferată s-a dovedit a fi o ramură avantajată. Cei care purtau chipiuri de feroviar sau aveau un loc de muncă în branşa asta se bucurau de o atenţie...

detaliat
Poarta ce poartă noroc

Cine n-a fost de multă vreme la Ungheni, şi intră astăzi în acest orăşel, a cărui denumire provine, pe semne, de la o localitate de unghi sau ungher, n-o...

detaliat
Oraşul cu fire de artist

Oraşele sînt ca şi oamenii. Ele au firea lor, faţa lor pe care n-o poţi confunda cu a altei urbe, moştenesc din generaţie în generaţie anumite...

detaliat
Ultima actualizare: 02.02.2011 sus
Pagina de start Noutăţi Harta site-ului Despre site
Despre Republica Moldova Puterea de Stat Societatea Economia şi businessul Relaţiile internaţionale Catalog de resurse
Administrarea tehnico-tehnologică: Centrul de telecomunicaţii speciale

Statistica vizitatorilor: 28702025