Pagina de start Noutăţi Harta site-ului Despre site
Timpul local în Moldova: 18.08.2017 13:43
RORUEN

www.moldova.md Moldova
Ghid turistic
Tururi şi excursii
Locuri pitoreşti
Climatul investiţional
Legislaţia
Oportunităţi
Ştiinţă
Societatea | Ştiinţă

Avocatul mediului înconjurător

La cei 75 de ani ai săi, membrul corespondent al AŞM, profesorul universitar, reputatul savant, omul politic şi personalitatea de înaltă cultură, Ion Dediu a citit biblioteci, a cercetat ape şi pamînturi, în prezent continuîndu-şi rodnic activităţile.

Savantul Ion Dediu este recunoscut şi apreciat acasă şi peste hotare, fiind fondator de şcoală ştiinţifică şi de instituţii de cercetări, de educaţie şi de management statal. Este părintele uneia dintre primele catedre interuniversitare din fosta URSS de ecologie şi protecţia mediului, a creat primul laborator ştiinţific specializat în ecologie din Moldova, două institute de cercetări ecologice şi ambientaliste – Institutul Naţional de Ecologie şi Institutul de Cercetări pentru Mediu şi Dezvoltare Durabilă, a pus bazele Academiei Naţionale de Ştiinţe Ecologice.
A pus bazele pregătirii cadrelor în domeniu, îndrumînd sute de licenţiaţi, fiind şi dascălul a peste 30 de doctori şi doctori habilitat. În calitate de ministru, a promovat ştiinţa ecologică în managementul mediului. A excelat şi în politică, fiind unul dintre fondatorii Partidului Ecologist din Moldova şi al unui nou domeniu ştiinţific – ecologia politică.

Omul Ion Dediu este un personaj excepţional, un intelectual veritabil şi un înţelept original de la care putem învăţa multe. Printre cele relatate de academician, dar şi din interviurile citite, se conturează o personalitate puternică a omului care s-a confruntat în viaţă cu momente dure, dar a rămas fidel crezului său.

Deşi a făcut fapte semnificative şi a scris carţi interesante, nu ne ţine prelegeri fară drept de apel, ci ne povesteşte gîndurile si teoriile lui cu un entuziasm care contaminează şi care ne apropie pe fiecare dintre noi de trecutul, prezentul şi viitorul mediului ambiant. Şi nu doar atît, Ion Dediul ne arată cum putem înţelege unele lucrui departe de clişee.

Ion Dediu: „ Sănătatea noastră depinde de calitatea mediului”

-Stimate dle Ion Dediu, staţi de ani buni la straja protecţiei vieţii pe pamînt. Vorbiţi-ne despre importanţa unui mediu ambiant sănătos.
-Însăşi problema protecţiei mediului, problema degradării mediului înconjurător, este una perpetuă pe parcursul ultimilor 300 de ani. În contextul revoluţiilor tehnico-ştiinţifice. Vorbind despre importanţa, locul în clasamentul priorităţilor omenirii, interesul consumatorului resurselor mediului oscilează de la an la an. Piscul interesului faţă de aceste probleme a fost atins în sec. 20, la sfîrşitul anilor ’80, începutul anilor ’90. În 1990 făcusem chiar un sondaj al opiniei publice.

Am vrut să vedem care este interesul faţă de problemele ecologice. Am constat atunci că problema mediului era una dintre marile priorităţi. Pe acest fundal , în lume au apărut şi partidele politice ale verzilor. Ele au apărut sub presiunea stării reale ale mediului înconjurător, a diversităţii ecologice. A crescut şi interesul oamenilor de ştiinţă faţă de ecologie, interesul autorităţilor publice, prin 1970, au apărut primele partide ecologiste.

În Moldova, interesul faţă de problemele mediului au apărut cam în aceeaşi perioadă, la începutul anilor ’70. Mai mult, în perioada cînd făcea parte din URSS, Moldova a fost aleasă drept republică experimentală în domeniul managementului mediului. În aceeaşi perioadă s-a început şi procesul de reorganizare a studiilor ecologice. Primul laborator a fost fondat la USM în 1982. Tot atunci s-a înfiinţat catedra specializată în domeniul ecologiei şi protecţiei mediului, care era interuniversitară. Am reuşit să introducem cursul de ecologie şi de protecţie a mediului în toate universităţile chiar şi la conservator. Tot atunci a crescut şi interesul presei, în special, al celei scrise faţă de ecologie. Pe atunci acest interes nu ţinea de politică. Şi acum, din punct de vedere al intereselor tuturor segmentelor societăţii, ecologia se află pe locurile 7-10.
-Care sînt paşii elementari pe care trebuie să-i facem fiecare dintre noi pentru a proteja mediul ambiant?
-Există instituţii statale care sînt direct responsabile de protecţia mediului. Există parlament, există guvern, minister de resort... În situaţia cînd statul are o legislaţie fundamentată şi funcţională. Consider că legislaţia deja existentă din domeniu nu este încă suficient respectată nici chiar de organele eligibile, nemaivorbind de persoane. Ar trebui să fim conştienţi de faptul că sănătatea noastră depinde de calitatea mediului. Oficial merge bine totul, însă realităţile demonstrează contrariul – aerul rămîne poluat, solul continuă să degradeze.

E paradoxul împlinit în condiţiile în care avem o legislaţie bună, iar ştiinţa ecologică se dezvoltă destul de bine... Consumatorii resurselor naturale au pierdut interesul pentru protejarea acestora. Este vorba despre o criză de mentalitate, generalizată din păcate. Fără resurse naturale nu poate exista nici o ramură a economiei. Şi, prin urmare, ecologia ar trebui să fie una dintre priorităţi la nivel de stat. Am elaborat toate strategiile şi planurile de acţiune în toate domeniile mediului. De fiecare dintre noi depinde cît de sănătoasă va fi Planeta Pămînt în viitor. Sînt lucuri elementare pe care le învăţăm încă din copilărie. Să nu ne batem joc de natură, de mediul ambiant. S-o protejăm şi să-i învăţăm şi pe alţii s-o facă.

Aprecieri

Cunoscutul ecolog şi scriitor rus V. Fiodorov scria în prefaţa „Dicţionarului Ecologic Enciclopedic” al lui I. Dediu: „Ion Dediu face parte din pleiada ecologilor celebri contemporani... Lucrarea sa va fi primită cu mare inters şi gratitudine de către întreaga branşă a ecologilor, indiferent de ţara în care activează respectivii.
Ecologul rus, acad. Gh. Rozenberg i-a dedcat lui I. Dediu un elogios eseu în lucrarea enciclopedică de proporţii „Feţele ecologiei”. Lucrarea este consacrată fondatorilor ecologiei, începînd cu Aristotel şi terminînd cu somităţile contemporane.
Academicianul român C. Marinescu, consideră că „... Academicianul Ion Dediu este un biolog şi ecolog de reputaţie internaţională. În România este cunoscut şi apreciat ca un savant de mare prestigiu, fiind o personalitate complexă, în consens cu imperativele revoluţiei tehnico-ştiinţifice contemporane”.

Activităţi ştiinţifice

A absolvit Facultatea de Biologie şi Pedologie la USM. Şi-a făcut doctorantura la Universitatea de Stat „M. Lomonosov” din Moscova, la specializarea „hidrobiologie”. În 1964 susţine teza de candidat în ştiinţe biologice. Postdoctoratul pentru titlul de Doctor habilitat l-a făcut la Institutul de Zoologie al AŞ a URSS din Leningrad, în 1978. Semnează peste 400 de publicaţii şi monografii. Este director onorific viager al Institutului de Ecologie şi Geografie al AŞM, preşedinte-fondator al Academiei Naţionale de Ştiinţe Ecologice din Moldova, director-fondator al Institutului de Cercetări pentru Mediu şi Dezvoltare Durabilă, profesor la Universitatea Liberă Informaţională din Moldova.

Articole din categoria "Ştiinţă"

Compatriotul cu steaua lui

S-a născut la sudul Basarabiei în familia preotului Alexandru Grebenicov. Mamă-sa Dana, originară din Galaţi, a fost învăţătoare la clasele primare.detaliat
Boris Găină: „Pentru mine viţa-de-vie rămîne pîinea cea de toate zilele”

Nu trebuie să mergem la Paris, sau la Viena pentru a întîlni un savant de factură europeană. El locuieşte aici, la Chişinău, şi este o somitate în domeniul oenologiei,...

detaliat
Omul care a biruit filoxera

Dăunătorul viţei-de-vie, care, de 139 de ani, face ravagii în Europa, în sfîrşit, a fost învins! Autorul obţinerii genotipului rezistent la...

detaliat
Ultima actualizare: 21.10.2009 sus
Pagina de start Noutăţi Harta site-ului Despre site
Despre Republica Moldova Puterea de Stat Societatea Economia şi businessul Relaţiile internaţionale Catalog de resurse
Administrarea tehnico-tehnologică: Centrul de telecomunicaţii speciale

Statistica vizitatorilor: 28969704