ro en ru
Республика Молдова
Национальная комиссия по финансовому рынку
Поиск
Разделы
Новости
Новости
Объявления
Архив
О НКФР
Деятельность НКФР
Şedinţele
Публикации НКФР
Нормативная база
Поднадзорные организации
Fondul de compensare a investitorilor
Статистическая и аналитическая информация
Финансовая устойчивость
Полезная информация
Technical assistance
Государственные закупки
Аукционы
Sistem informaţional
Campania de educare financiară a publicului
Новости
10.03.2014

Вниманию акционерных обществ

Стартовая | Новости | Новости Стартовая Печать

Новости

CERINȚE DE RAPORTARE

În această săptămână colegii polonezi și moldavi  au examinat în cadrul atelierelor de lucru desfășurate la Comisia Națională a Pieței Financiare noi subiecte de pe agenda proiectului Twinning, implementat la CNPF,  în special, cele ce țin de analiza și elaborarea cerințelor de raportare în scop de supraveghere pentru asociațiile de economii și împrumut și organizațiile de microfinanțare.
Specialiștilor Comisiei Naționale le-au fost furnizate informații despre sectorul uniunilor de credit și cooperativelor din Polonia, care în esență sunt niște  cooperative financiare deținute  și controlate în mod democratic de membrii săi, gestionate cu scopul de a maximiza beneficiile lor economice prin prestarea serviciilor financiare la prețuri competitive și echitabile. Uniunile  de credit și economii cooperative sunt instituții financiare nonprofit  ce prestează servicii doar membrilor săi, acordând împrumuturi și credite, acceptând depozite  și realizând decontări financiare.
Participanții atelierelor de lucru au fost informați despre actele legislative și normative privind raportarea uniunilor de credit de care se ghidează în activitatea lor uniunile de credit din Polonia- Legea cu privire la mișcarea cooperativă, Legea cu privire la uniunile de credit și economii   cooperative (NACSCU) ș.a. De altfel, NACSCU reprezintă o cooperativă de persoane juridice și este reglementată de Legea cu privire la mișcarea cooperativă  în limitele nereglementate de Legea cu privire la uniunile de credit. Scopul activității NACSCU este de a garanta stabilitatea financiară a uniunilor de credit, în special,  susținerea lor financiară din resursele fondului de stabilizare,   controlarea acestora pentru a garanta siguranța depozitelor în uniunile de credit și conformitatea activității lor cu legislația. Mersul atelierelor de lucru s-a caracterizat prin discuții vizând formularele de raportare, domeniul lor de aplicare, frecvența raportării, precum și  aspectele ei practice. De o reală utilitate s-a dovedit a fi, în acest sens, practica KNF cu privire la cerințele procesului de raportare, fiind prezentate modelele, formularele  și regulamentele utilizate de  Autoritatea de Supraveghere Financiară din Polonia în acest domeniu, modul cum decurge supravegherea activității uniunilor de credit, care constă   în licențierea, reglementarea, controlul lor sub aspect disciplinar și de analiză.
    

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 Мнения и суждения

Изложите свое мнение о системе частного пенсионного страхования?
 
Имя
E-mail*
Сообщение*

*
 
Объявления
04.01.2011

Банковские реквизитыНовости |О НКФР |Деятельность НКФР |Şedinţele
Публикации НКФР |Нормативная база |Поднадзорные организации |Fondul de compensare a investitorilor |Статистическая и аналитическая информация |Финансовая устойчивость |Полезная информация |Technical assistance |Государственные закупки |Аукционы |Sistem informaţional |Campania de educare financiară a publicului

Создание и техническая поддержка: Центр специальных телекоммуникаций

Статистика посетителей: 7274917