ro en ru
Республика Молдова
Национальная комиссия по финансовому рынку
Поиск
Разделы
Новости
Новости
Объявления
Архив
О НКФР
Деятельность НКФР
Şedinţele
Публикации НКФР
Нормативная база
Поднадзорные организации
Fondul de compensare a investitorilor
Статистическая и аналитическая информация
Финансовая устойчивость
Полезная информация
Technical assistance
Государственные закупки
Аукционы
Sistem informaţional
Campania de educare financiară a publicului
Новости
10.03.2014

Вниманию акционерных обществ

Стартовая | Новости | Новости Стартовая Печать

Новости

Indicatori de avertizare timpurie

Și în această săptămână s-au desfășurat ateliere de lucru din cadrul proiectului Twinning, implementat la CNPF. Au fost analizate subiecte ce țin de elaborarea sistemului indicatorilor de avertizare timpurie pentru asociațiile de economii și împrumut. În procesul examinării tematicii în cauză s-a subliniat că sistemul de avertizare timpurie este un proces de examinare, estimare, verificare și obținere a informațiilor cu privire la toate domeniile de activitate ale asociațiilor de credit,  ce au impact asupra situației financiare, dezvoltării, profitabilității și siguranței asociațiilor de economii și împrumut. Sistemul de avertizare timpurie are ca obiective sprijinirea conducerii asociației, implementarea unui set unitar de indicatori financiari ce elimină problema  utilizării diferitor criterii de către anumite asociații de credit, concentrarea și unificarea indicatorilor și formulelor, compararea obiectivă  ce permite obținerea unor noi tipuri de informații și clasificarea anumitor uniuni de credit, și, în sfârșit, facilitarea supravegherii, deoarece  sistemul analitic constituie un sprijin și pentru supraveghetorul întregului sector al uniunilor de credit. După cum s-a accentuat în timpul desfășurării atelierelor de lucru, sursele principale pentru sistemele de avertizare timpurie sunt datele obținute din rapoartele asociațiilor de economii și împrumut.
Desigur, s-a făcut referință la practica KNF cu privire la elaborarea Indicatorilor de avertizare timpurie pentru asociațiile de economii și împrumut, și anume: regulile de creare a sistemelor analitice, cum ar fi PEARLS,  KAPER și SASSKOK. Bunăoară,  PEARLS este un sistem de monitorizare a performanței financiare, creat pentru a oferi îndrumare de gestiune pentru asociațiile de credit și alte instituții de economii create de WOCCU.  PEARLS reprezintă și un instrument de supraveghere pentru autoritatea de reglementare. El poate fi utilizat pentru a compara și a realiza un clasament al instituțiilor, poate oferi comparații între instituțiile similare din același stat sau din state diferite. KAPER reprezintă un set de rate financiare care facilitează gestionarea și supravegherea asociațiilor de credit, iar SASSKOK este un sistem care adună datele de raportare ale uniunii de credit și raportează  pentru necesitățile de supraveghere ale KNF. În cadrul atelierelor de lucru a fost examinată posibilitatea aplicării experienței poloneze în Republica Moldova sau eventualitatea elaborării unui model autohton al sistemului indicatorilor de avertizare timpurie pentru asociațiile de economii și împrumut.


Мнения и суждения

Изложите свое мнение о системе частного пенсионного страхования?
 
Имя
E-mail*
Сообщение*

*
 
Объявления
04.01.2011

Банковские реквизитыНовости |О НКФР |Деятельность НКФР |Şedinţele
Публикации НКФР |Нормативная база |Поднадзорные организации |Fondul de compensare a investitorilor |Статистическая и аналитическая информация |Финансовая устойчивость |Полезная информация |Technical assistance |Государственные закупки |Аукционы |Sistem informaţional |Campania de educare financiară a publicului

Создание и техническая поддержка: Центр специальных телекоммуникаций

Статистика посетителей: 7274909